Regularna wymiana oleju hydraulicznego – dlaczego jest tak ważna?

Zadaniem oleju hydraulicznego jest przenoszenie energii z napędu hydraulicznego do odbiorników takich jak silniki hydrauliczne czy cylindry. Pełni także rolę środka smarującego, ochraniającego części przed uszkodzeniem lub korozją. W miarę upływu czasu jakość tego płynu eksploatacyjnego ulega pogorszeniu, co może powodować nieprawidłowe funkcjonowanie całego układu hydraulicznego.

Dlaczego wymiana oleju hydraulicznego jest ważna?

Oleje hydrauliczne zużywają się podobnie jak te silnikowe w samochodach. Pod wpływem długotrwałej eksploatacji tracą swoje pierwotne właściwości i mogą mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie wszystkich elementów układu hydraulicznego.

Kontakt oleju z powietrzem powoduje jego utlenianie się. Z czasem w płynie pojawiają się zabrudzenia, które zwiększają tarcie, co z kolei prowadzi do szybszego zużywania się części maszyny oraz jej awarii. Aby uniknąć kosztownych napraw, poza właściwym użytkowaniem sprzętu i jego regularnym serwisowaniem, należy pamiętać również o terminowej wymianie oleju.

Wymiana oleju hydraulicznego tylko razem z filtrem

Zabrudzony olej hydrauliczny, który może przenosić różne zanieczyszczenia i opiłki, zapycha filtr oleju, co powoduje spadek wydajności procesu filtracji. Przekłada się to na zmniejszenie ochrony całego układu hydraulicznego przed brudem i drobinami, czyniąc go bardziej podatnym na przedwczesne zużycie i inne dysfunkcje.

Dodatkowo, w związku z utrudnionym przepływem płynu eksploatacyjnego w układzie, zwiększa się poziom zużycia paliwa. Warto pamiętać, że filtr oleju posiada określoną żywotność i powinien być wymieniany razem z olejem hydraulicznym.

Jaki olej wybrać?

Rodzaj, a także parametry oleju hydraulicznego powinny być dostosowane do zaleceń producenta maszyny. Nie warto oszczędzać na jego wymianie w układzie hydraulicznym. Źle dobrany olej może prowadzić do awarii sprzętu.

Nowoczesne maszyny pracują bardzo często w trudnych warunkach roboczych. Niegdyś stosowane płyny eksploatacyjne nie są już dla nich odpowiednie. Olej hydrauliczny jest eksploatowany pod bardzo wysokim ciśnieniem, dlatego jego jakość i właściwości muszą spełniać spore wymagania.

Jak często wymieniać olej hydrauliczny?

Ustalając terminy wymiany oleju, dobrze jest kierować się zaleceniami producentów maszyn. Trzeba to robić zawsze po każdej naprawie układu hydraulicznego. W takim przypadku należy go wyczyścić, zalać świeżym płynem i zamontować nowy filtr.

Odpowiednie użytkowanie, serwisowanie, a także regularna wymiana oleju hydraulicznego przedłużają żywotność maszyn, pozwalając im na bezawaryjną pracę.

olej hydrauliczny

Zamów wykonanie