Na czym polega zakuwanie przewodów hydraulicznych?

W maszynach i urządzeniach wymagających użycia różnego rodzaju płynów niezbędne jest zastosowanie przewodów hydraulicznych. Aby zapewnić bezpieczny i szczelny obieg cieczy, węże hydrauliczne muszą zostać zakute. Na czym polega ten proces i jakie czynniki mają wpływ na jego przebieg?

Jak przebiega proces zakuwania węży hydraulicznych?

Zakuwanie przewodów hydraulicznych jest stosunkowo prostą czynnością. Pierwszym etapem jest zgromadzenie koniecznych do tego celu elementów, czyli:

  • węża hydraulicznego,
  • tulei zaciskowej,
  • końcówki przewodu, tzw. zakuwki.

Krokiem następnym jest odmierzenie i przycięcie węża hydraulicznego na odpowiednią długość, umieszczenie na przewodzie tulei zaciskowej oraz włożenie do jego otworu zakuwki. Kolejne zadanie to umieszczenie węża w specjalnej, przeznaczonej do tego celu maszynie, czyli prasie do węży hydraulicznych zwanej zakuwarką lub zaciskarką oraz ustawienie właściwej, odpowiadającej rodzajowi węża, średnicy zakucia. Końcową czynnością jest jego zakucie, czyli połączenie przewodu z tuleją zaciskową w jedną szczelną całość.

Na co zwrócić uwagę przy zakuwaniu przewodów hydraulicznych?

Ze względu na różne zastosowania, przewody hydrauliczne różnią się znacząco. Są to różnice nie tylko pod względem rozmiaru, średnicy, grubości czy oplotu, ale także w zakresie dopuszczalnych norm ciśnień i temperatur oraz odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne i mechaniczne. Uwzględniając tę specyfikę przy zakuwaniu węży hydraulicznych, najważniejszym jest dostosowanie zgodności wszystkich parametrów poszczególnych elementów. Tylko wtedy połączenie będzie trwałe, szczelne i zapewni bezpieczeństwo pracy.

Istotnym czynnikiem jest również sposób montażu. Może on być zaciskany na stałe lub skręcany. Zakucie stałe jest jednorazowe i nie podlega już demontażowi, natomiast montaż skręcany umożliwia rozkręcenie i ponowne go wykorzystanie.

Pomimo, że proces zakuwania przewodów hydraulicznych nie jest operacją specjalnie skomplikowaną, najbezpieczniej jest zdać się na specjalistów. Najlepszym rozwiązaniem zapewniającym bezawaryjność i bezpieczeństwo użytkowania przewodów hydraulicznych będzie powierzenie ich zakucia profesjonalnym firmom.

zakuwanie przewodów hydraulicznych

Zamów wykonanie